Home  
ADSLinFriesland.nl
Wat is ADSL
Voordelen
Snelheid
Kosten
Modems
Installatie
Vragen
Wat is VOIP
Aanbiedingen
Beschikbaarheid
ADSL bestellen
Monteur bestellen
Overstappen
Aanbiedingen
ADSL bestellen
Beveiliging
Links
Gratis bellen
Archief
 

Disclaimer

 
 

Het gebruik van informatie van deze website, onze adviezen per email of onze reacties op uw vragen, geschiedt geheel voor uw eigen risico.

De initiatiefnemers, maker en eigenaar van deze site, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die u heeft geleden ten gevolge van het maken van een beslissing met betrekking tot (A)DSL of het gebruik van tekst(en) en/of afbeeldingen op deze site.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook voor het kijken naar en gebruiken van onze site.

Indien uw aanvraag voor (A)DSL wordt afgewezen door een willekeurige reden kunt u ons nooit aansprakelijk stellen voor de door u geleden of nog te lijden (financiŽle) schade.

Wij doen onze uiterste best om de informatie zo accuraat mogelijk op de website te laten verschijnen. Er kunnen echter altijd fouten in blijven zitten. Houdt daar rekening mee. Houdt er ook rekening mee dat niet alle items up to date zouden kunnen zijn, of dat de site tijdelijk of definitief off-line kan zijn. Wij geven dus geen enkele garantie voor continuÔteit.

De website bevat links naar andere World Wide Web-sites, direct dan wel via frames. Waar mogelijk zullen wij dergelijke links als zodanig herkenbaar maken. Dergelijke sites worden door derden verzorgd en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website.